Introducció:

L’activitat que he dissenyat esta dirigida als alumnes de primer cicle d’educació infantil (p3) d’una escola del barri de Gràcia (Barcelona). La meva proposta intentarà treballar algunes capacitats i àrees del curriculum d’infantil mitjançant algunes eines TIC, com ara la geolocalització i la lectura de còdigs QR. Els objectius que m’he plantejat amb aquesta activitat son els següents:

  • Apropar la cultura de la nostra ciutat als infants.
  • Aprendre a utilitzar algunes eines TIC: Geolocalització i còdigs QR
  • Aprendre els noms i les característiques principals d’alguns monuments i edificis de Barcelona.
  • Treballar les capacitats i àrees del curriculum mitjançant les TIC

Els codis QR son barres bidimensionals quadrades que emmagatzemen informació. Quan llegim un codi QR normalment ens envia a una pagina web. En aquesta activitat, per exemple, utilitzarem els codis QR per llegir la informació dels monuments i edificis que volem conèixer.

La geolocalització ‘’És aquell procés que s’encarrega de determinar la posició d’alguna cosa en particular a la terra. ‘’ És a dir, es un sistema que ens localitza un punt de localització en un espai determinat. Amb aquesta eina podem obtenir la localització d’una persona, d’una escola, d’un lloc.. en un punt geogràfic exacte.  En aquesta activitat, per exemple, treballarem la geolocalització per mostrar on es troba la nostra escola respecte als monuments i edificis que volem conèixer.

Relació amb el currículum:

Amb aquesta activitat, treballarem una sèrie de capacitats i àrees del curriculum d’educació infantil.

Les capacitats que treballarem son:

  • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia
  • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar gradualment, en activitats socials i culturals.
  • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i la integració social.
  • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diferents llenguatges.

Les capacitats que treballarem estaran centrades en dos àrees:

  • Àrea de descoberta d’un mateix i dels altres
  • Àrea de descoberta de l’entorn.

Explicació de l’activitat:

Realitzarem aquesta activitat a classe. Posarem als infants en grups de 4 i cadascun dels grups tindrà un ordinador per treballar i una tauleta.

Començarem preguntant als per els seus coneixements previs (sí saben que es un monument, si en coneixen algun…).

Els infants obriran els seus ordinadors, en primer lloc els infants llegiran amb les seves tauletes un codi QR. Dins d’aquest codi QR trobem la geolocalització de la nostra escola i dels monuments i edificis que treballarem.

unnamed

Ens centrarem en treballar i entendre aquest concepte,  discutint per grups on es troba la nostra escola respecte als monuments (a prop, lluny, a baix, a dalt…).

Quan ja sapiguem quins son els monuments que treballarem, començarem a llegir els codis QR dels monuments:

Primer codi: LA SAGRADA FAMÍLIA. (Obrirem el codi QR) Veurem el vídeo i explicarem una mica el que sabem de la Sagrada Família entre tots (si l’hem visitat, si sabem qui la va construir, quan es va construir…)

sagrada-familia

Segon codi: La font màgica de Montjuic. Veurem el vídeo i explicarem entre tots si sabem on es troba, si hem vist l’espectacle dels colors, quins son els colors que surten de la font, si sabem per què es va construir aquesta font…)

la fuente magica.png

Tercer codi: El Parc Güell. Veurem el vídeo i explicarem que sabem sobre el Parc Güell ( si l’hem visitat, quines zones ens han agradat més, qui el va construir…)

park-guell

Quart codi: Mirador de Colom. Veurem el vídeo i explicarem entre tots si sabem qui era Cristóbal Colom, que va fer, on es troba aquest monument…

mirador-colom

Cinquè codi: La casa Milà (La pedrera). Veurem el vídeo i explicarem tot el que sabem sobre aquest monumet (qui el va construïr, si l’hem visitat, que és el que ens ha agradat més…)

casa-mila

Desprès de realitzar le lectura de tots els codis QR buscarem més informació sobre aquests monuments i contestarem a les preguntes que poden sorgir entre tots.

Eines utilitzades:

Creació de codis QR:  [ http://es.qr-code-generator.com/ ]

Creació de codis QR amb imatge i color: [ http://www.qrcode-monkey.com/es ]

Crear mapes (geolocalització): [ https://www.google.com/maps/d/ ]

 

Anuncios